nulyginti

nulyginti
nulýginti tr. 1. padaryti lygų paviršių: Dirvas nulyginkime valkėmis . Nulygink medį, kur nelygus J. Su skliutu tai medžius nulýgina Snt. 2. padaryti lygų su žemės paviršiumi: Visą zabudovą ugnis nulygino Vrnv. ^ Kuprota boba visus laukus nulygina (pjautuvas) . \ lyginti; aplyginti; atlyginti; įlyginti; išlyginti; nulyginti; palyginti; prilyginti; sulyginti; užlyginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • nulyginti — nulýginti vksm. Nulýgino lỹsvę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuleisti — I. padaryti, kad kas eitų žemyn, gilyn. 1. tr. pakeisti daikto padėtį žemėjančia kryptimi, nulenkti: Pakeldami rankas, įkvėpkime, nuleisdami – iškvėpkime rš. Kam nuleidai baltas rankas an kelučių savo?! Ukm. Žiulpos veidas ištįso, ir abudu su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplyginti — tr. K 1. padaryti lygesnį paviršių: Nelygias dirvas reikėtų aplyginti rš. Žemės paviršių galutinai aplygino tirpstančių ledynų vanduo rš. Stiklo popierium ir dilde aplyginome aštrius kartono kraštus rš. Aplyginkit kapą ir eikit namo Ds. 2. Vrnv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidrožti — 1. tr. nupjaustyti, nulyginti (drožtuvu): Atidrožk šlėgos pašalius, kad neatšerpetotų teip veikiai Šts. 2. intr. atkirsti (kalbant): Karalius Vilius jaučiasi gerai atidrožęs I.Simon. | refl.: Tas berniukams atsidroždavo tuo pačiu saiku rš. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlyginti — K 1. tr. padaryti lygų: Nelygų galą rąsto atlygink J. Reikia stiklo galą atlyginti Ėr. 2. tr. lygiai nustatyti, sureguliuoti (svarstykles): Svarstyklės atlygintos puikiausiai Ėr. 3. tr., intr. Sch107, Lp, Skr užmokėti, atsiteisti: Už sužeidimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlygiuoti — tr. nulyginti (pagal ką nors): Atlygiuoti lentos galą reikia Ėr. lygiuoti; atlygiuoti; įlygiuoti; išlygiuoti; nusilygiuoti; palygiuoti; susilygiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšaiža — sf. (1) Skrd, Brt, Kp, Grš atskilusi medžio ar ko kito dalis, atskala, skeveldra, šeberkštis: Kai ąžuolą kirto, atšaižos lakstė į šalis Jrb. Kad davė perkūnas į mūsų beržą, tai tik atšaižos liko Slv. Kad trenkė lentą, tai net į atšaižas subyrėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draskablis — sm. toks oblius, drožlys, „šarpablis“: Draskablis praveri tuokart, kai reikia nuabliuoti kalvas, paviršį nulyginti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išglodinti — išglõdinti tr. išlyginti, nulyginti: Gražiai išglodinti akmeniniai laiptai rš. glodinti; išglodinti; priglodinti; užglodinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlyginti — 1. tr. J, BŽ83 padaryti lygų paviršių: Išlyginsim kelius, užsėsime laukus, gimtasis židinys bus vėl jaukus S.Nėr. Klonius išlygintumbime, o paskui žolėmis geroms užsėtumbime K.Donel1. Peilis toks iškapotas, reik ašmenis išlyginti Plt. | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”